Toepassingsgebieden


Woningen

Woningen, verzorgingstehuizen en aanleunwoningen vanaf ongeveer bouwjaar 2005 kunnen letterlijk oververhit raken. Er is geen hoge buitentemperatuur voor nodig om de temperatuurwaarden in goed geïsoleerde en kierdichte nieuwbouwwoningen op te jagen – daarvoor is vooral de straling van het zonlicht voldoende. Zelfs bij een buitentemperatuur van 16 tot 20 graden kan bij stralend weer het kwik achter vensterramen gemakkelijk oplopen tot 30 graden, met name in huizen met isolerend hoogrendementglas.

Met de warmtewisselaar/koeler van Aquaclima (zgn. ‘WTW-coolers’) kunnen huishoudens op eenvoudige wijze gezond verwarmd en gekoeld worden met 100% frisse lucht.


Ziekenhuizen, scholen, zorginstellingen en tehuizen

In vele bedrijven en instellingen treffen we slecht geventileerde binnenruimten aan. Besmettingen via klimaatbeheersingsinstallaties en personenverkeer leggen soms hele afdelingen voor langere tijd lam. (denk hierbij aan ‘ziekenhuisbacterie’ MRSA en Norovirus) Investeren in meer gezonde alswel veiliger koel- en luchtverversingssystemen á la AquaClima resulteert in betere preventie en betere hygiëne.

Bedrijfshallen, kantoren, winkelcentra, sporthallen

Meer complexe bedrijfsomgevingen worden met flexibele, modulaire luchtbehandelingskasten (LBK’s) van AquaClima optimaal ingericht. Doelmatigheid, hygiëne en (klimaat)efficiëntie staan hier voorop. (zie hiervoor ook ‘ziekenhuizen, scholen, zorginstellingen en tehuizen’)

Ook gecompliceerde bedrijfsomgevingen zijn met flexibele, modulaire luchtbehandelingskasten (LBK’s) op doelmatigheid, hygiëne en (klimaat)efficiëntie in te richten. (zie onder ‘ziekenhuizen, zorginstellingen en tehuizen’) 

Industrie

Voor een veelheid aan industriële processen kunnen we ondersteuning bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de aanvoer van verse lucht aansturen of koeltorens efficiënter inrichten om legionella te voorkomenAutomotive

Airconditioning gebruikt 13% van de totale energiebehoefte van automobielen ; in elektrische auto en hybride auto’s verhoudingsgewijs nog méér. Door zijn compactheid en energiezuinigheid is AquaClima hier de aangewezen vervanger.


Pluimveeboerderijen

Hier wordt voor de noodzakelijke koeling waterverneveling ingezet. Dit heeft echter als neveneffect dat voor een gezonde populatie toediening van hogere hoeveelheden antibiotica nodig is. De betreffende antibioticasoorten zijn echter merendeels dezelfde als die ook mensen toegediend krijgen. Gebleken is dat de uitspoeling in het milieu (mest, urine, spoelwater) omvangrijk is en de langetermijnschade aanzienlijk. Zijn zulke ‘medicijnresten’ eenmaal in het oppervlaktewater en de bodem uitgespoeld, dan blijken allerlei bacteriën en ziektekiemen in staat om als het ware van de uitgespoelde penicillineresten te ‘leren’. Ze worden ‘resistent’; waardoor steeds meer ziektekiemen en bacteriën bestand blijken tegen de werking ervan. Daar het om enorme hoeveelheden (deels ook preventief gegeven-) antibiotica gaat die uitspoelt in het milieu, draagt de agrarische bedrijfstak dus grote verantwoordelijkheid voor het probleem van bacteriële resistentie. Druk van pressiegroepen en wetgeving van de overheid en daaruitvoortvloeiende beperkende maatregelen brengen in toenemende mate de economische haalbaarheid van de sector in gevaar. Natuurlijker klimaatbeheer met AquaClima kan de noodzaak van antibiotica in de keten verkleinen.

Varkensboerderijen

Ook hier zijn de genoemde problemen van (preventieve) toediening van antibiotica, uitspoeling in het milieu en daaropvolgend groeiende bacteriële resistentie van toepassing. Varkens zijn alleen vruchtbaar bij een omgevingstemperatuur van 19 tot 21 graden, zodat hiermee grote sommen gelds voor de agrarische ondernemers gemoeid zijn. Omdat varkenspopulaties (net als mensen) slecht tegen koeling door verneveling bestand zijn en airconditioning economisch onhaalbaar is, is klimaatbeheer met AquaClima hier een uitstekende oplossing.


Datacentra en computersystemen

Koeling van deze centra – soms ter grootte van vele voetbalvelden - is een enorme kostenpost en zorgt tevens voor een omvangrijke CO2-uitstoot. Hier valt in termen van milieuvriendelijkheid en rentabiliteit grote winst te behalen.Showrooms van enkel glas

De overmaat aan warmte gepaard aan tekort aan ventilatie binnen zorgen hier nogal eens voor een ongezond gevoel en onaangenaam werkklimaat. AquaClima is ook hier een energiezuinige, duurzame, goedkope én gezonde oplossing.


Caravans en mobile homes

Caravans ontbeerden voorheen goede koeling, vooral omdat de hoge energievraag van airconditioning de aanvoermogelijkheden overtrof. De compactheid, efficiëntie en lage energievraag van AquaClima maken het een uitstekende oplossing: met minder energie frissere lucht en gezonde koeling .