Natural indoor climate control

Dauwpuntkoeling

AquaClima bouwt innovatieve klimaatbeheerssystemen die luchtverversing en koeling in één systeem combineren. Het is de laatste ontwikkeling in systemen die luchtkwaliteit en binnenklimaat op een meer natuurlijke en mensvriendelijke manier verversen, verwarmen en/of koelen – en dit ook nog energiezuiniger en goedkoper doen.

De natuur levert veel voorbeelden van organismen die als ‘afkoelingsstrategie’ verdamping met water hanteren. Een nabij voorbeeld levert het menselijk lichaam, dat eenzelfde strategie kiest om de temperatuur te reguleren: met de uitstoot van vocht (‘zweet’) wordt op efficiënte wijze warmte afgevoerd, waardoor de lichaamstemperatuur binnen gezonde waarden blijft. Ons lichaam zweet dus om af te koelen.

AquaClima bouwt een prototype dat een eerder gepatenteerde koelings- en luchtverversingsinstallatie met bestaande én nieuwe technologie verder verkleint en economiseert. Het natuurkundig principe achterAquaClima wordt ‘dauwpuntkoeling’ genoemd. Dauwpuntkoeling berust op het natuurlijke vermogen van verdampend water om lucht te koelen. Het systeem bestaat uit een aantal gescheiden dubbelkanaalsplaten. In het ene kanaal wordt lucht gekoeld door verdamping van water in een ander kanaal. Aangezogen buitenlucht (‘primaire lucht’) wordt afgekoeld in de warmtewisselaar. Een tweede luchtstroom (‘proceslucht’) stroomt in tegengestelde richting. Deze proceslucht neemt het verdampte vocht op. Deze retourluchtstroom wordt uit het gebouw afgevoerd naar de buitenwereld. Een groot voordeel van dit type koeling is, dat als de temperatuur in de loop van de dag stijgt (bijvoorbeeld door zonnewarmte), de absolute vochtigheid gelijk blijft, terwijl de koelcapaciteit van de dauwpuntkoeler stijgt bij gelijkblijvend energiegebruik. Dus hoe warmer het wordt, hoe beter het werkt.


Vergeleken met een eerdere proefopstelling kan hiermee de binnentemperatuur - ook bij hoge buitentemperaturen en hoge luchtvochtigheid - teruggebracht worden naar achttien graden.

Verse lucht

Een belangrijk voordeel ten opzichte van airconditioning is dat het AquaClimasysteem steeds verse lucht aanvoert, waar airconditioning gebruikte lucht telkens opnieuw hergebruikt. Het voordeel is dat hier de temperatuur van de gekoelde lucht die van de buitenlucht op afstand volgt; er is sprake van een prettige afkoeling -- in tegenstelling tot de kenmerkende ‘temperatuurval’ bij airconditioning, waarbij mensen geneigd zijn ramen en deuren te sluiten om energieverlies (een ‘loeiende airco’) tegen te gaan. Daarbij ontstaat dan een binnenklimaat waarin virussen, bacteriën en schimmels gedijen, en verkoudheden en allergieën ontstaan. 

Lage energierekening

Verder verbruikt het AquaClimasysteem weinig stroom, ondermeer doordat er maar weinig draaiende onderdelen zijn. Zo is er geen compressor; wel een (kleine) pomp, een ventilator en een procesluchtklep die de koelcapaciteit (door het vergroten of verkleinen van hoeveelheid proceslucht) regelt. Dat betekent een voor een koelinstallatie laag energiegebruik, lage storingsgevoeligheid en onderhoudskosten.